OM OSS

Vi er en gruppe voksne venner som har stiftet den veldedige organisasjonen «Payback Norge».

Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistret med organisasjonsnummer: 918901507.

Bakgrunnen for vårt initiativ er et ønske om å bidra til at flest mulig barn, uavhengig av økonomi, kan få mulighet til å delta i idrettslig aktivitet. Vi vet at stadig flere familier ikke er i posisjon til å la sine barn delta i idrettsaktiviteter, som det i større grad enn tidligere koster å være med på. Barnefattigdommen forsterkes når det også skapes «utenforskap» og vi vet vel alle hva det kan føre til av negative konsekvenser at noe blir stående på utsiden.

Vi har selv opplevd deltakelse i idrett som inkluderende og i stor grad som en arena hvor alle barn har hatt mulighet til å delta og utvikle seg på like vilkår. Vi ønsker at det fortsatt skal være slik og målgruppen for vårt arbeide er barn og unge I hele Norge som trenger tilskudd for å delta og bli integrert i idrettsaktiviteter.

Støtten fra oss er ment å være mindre økonomiske tilskudd som etter søknad skal dekke utgifter, for eksempel til treningssamlinger, kjøp av nødvendige klær, sko m.m. Rammen er satt til kr. 5.000,- pr. person. Ordningen gjelder IKKE lag.